Thuiszorg

Wat bieden wij?

Thuiszorg

Wij vinden een persoonlijke band met onze cliënten en hun mantelzorgers een absolute voorwaarde voor goede zorg. Daarom organiseren wij de zorg in een klein team en bieden ook individuele coaching aan voor mantelzorgers. Met onze zorg en coaching sluiten wij graag aan bij wat u belangrijk vindt.

Ons team bestaan uit (wijk)verpleegkundigen, coaches, ziekenverzorgenden, begeleiders en helpenden. Daarnaast zijn wij een erkend leerbedrijf en zetten ons in om toekomstige zorgprofessionals op te leiden en werkervaring in de praktijk op te doen.

Wij zijn van mening dat:
• u zo lang mogelijk zelfgekozen en passende zorg moet kunnen ontvangen
• u de beste zorg ontvangt door betrokken en kundige zorgverleners

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 uur op telefoonnummer 085-0162047

Kosten

Om onze zorgverlening vergoed te krijgen heeft u een indicatie nodig. Dit kan vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) on-gecontracteerd of middels een persoonsgebonden budget (PGB). Onze wijkverpleegkundige kan u ondersteuning bieden bij het aanvragen van een zorg of CIZ indicatie. Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan u hulp bieden bij het uitwerken en aanvragen van een PGB. Dit PGB kan uw naaste ontvangen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Zorgverzekeringswet (ZVW) of Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Uw of uw naaste behoud de regie over dit budget en nog belangrijker, behoud regie over hoe, waar, wanneer en door wie de zorg wordt ingezet.

Wanneer er geen sprake van een persoonsgebonden budget is, dan is het ook mogelijk om via eigen middelen onze zorg in te kopen.